Home

 

UILKE BARENDS V.O.C. kapitein

 

*1757 Het Meer-Heerenveen +07-07-1810 Leeuwarden

Uilke Barends

portret Uilke Barends

door Uko (Uilke)Post

www.ukopost.eu

vervaardigd in 2012

Uilke Barends - Kapitein bij de V.O.C.

 

Uilke Barends is geboren in 1757 in het Meer bij Heerenveen.

Hij is de oudste zoon van landbouwer Beerent Sietses en zijn vrouw Jetske Rinzesdr.

 

Hij wist op te klimmen tot kapitein op V.O.C.schepen en later ook nog tot lid van de Aziatische Raad, opvolger van de V.O.C voor het opperbestuur van Oost Indië.

( V.O.C.,aanvang 1602, opheffing: 01 mrt 1796)

 

 

Hij had tenminste een broer en een zuster, te weten:

 

-Rinze Beerents, geb. 1758

-Geeske Beerents, geb. 1768

 

Gedoopt (Doopsgezind) in Middelburg op 23 april 1797.

 

 

kapitein op de volgende schepen:

*van 1790 tot en met 1791 op de IJstroom .

 

*Van 1791 tot en met 1792 op de Eenparigheid.

 

*Van 1793 tot 1795 kapitein op de Mentor (op 14 juni 1795 door de Engelsen gekaapt bij Sint

Helena ) .

 

* 1802 tot 1804 kapitein op de Vrede en Rust.

 

Overleden te Leeuwarden 7 juli 1810, ten gevolge van een beroerte.

 

Van hem hangt een portret door Thomas Gaal in het Fries Scheepvaart Museum te Sneek (inv.nr. G-100).

 

Uilke Barends trouwde in maart 1790 met Petronella Wijbrandi, geboren Berlikum 24 april 1763 en overleden te Leeuwarden 23 juni 1850.

 

Petronella was de dochter van Jentje Wijbes (Gentius) Wijbrands (doopsgezind leraar te Berlikum en Heerenveen) en Wytske Pieters.

 

In 1797 woonden Uilke en Petronella Barends in Middelburg (Zaagmolenpolder) en in 1804 in Leeuwarden (Koornmarkt). Momenteel heet deze straat: Voorstreek (huisnr.17).

 

Uilke Barends en Petronella Wijbrandi kregen vijf kinderen:

 

- dochter,nomen nescio,. (geboren 10 januari 1791 - overleden 12 januari 1791)

- Gentius (geboren 14 maart 1793 - overleden 10 april 1793)

- Wytske (geboren 24 september 1796- overleden na 1850 )

- Barent (geboren te Middelburg 26 mei 1798- overleden 1815)

- Gentius (geboren 27 februari 1800 te Middelburg- overleden 02 febr 1878)

 

 

Vererving van het portret van Uilke Barends vervaardigd door Thomas Gaal:

 

Uilke Barends (1757-1810) naar Uilke Barends (1920-1995):

 

I- Uilke Barends (1757-1810) en Petronella Wijbrandi (1763-1850). Kregen vijf kinderen, waaronder:

 

II- Gentius Uilkes Barends (Middelburg, 1798 - Sexbierum, 1878). Hij trouwde met Johanna Cornelia Outhuis (1806-1842). Ze kregen twee zonen, waaronder Uilke Gentius. Na de dood van Johanna Outhuis trouwde Gentius met Wypkje Wybes Wyckel bij wie hij nog negen kinderen kreeg.

 

III- Uilke Gentius Barends (Oosterbierum, 1834-1872). Hij trouwde met Aukje Zacheus Vellinga (geboren in 1840). Zij kregen acht kinderen, waaronder:

 

IV- Zacheus Uilkes Barends (1868-1935), die trouwde met Neeltje Jacobs Oostringa (1880-..). Zij hadden één zoon, namelijk:

 

V- Uilke Zacheus Barends (1920-1995). Hij trouwde Margaretha Wilhelmina den Hollander

( geen kinderen ). Uilke Zacheus heeft het portret en zijn opgebouwde archief in bruikleen gegeven aan het Fries scheepvaart museum te Sneek in 1964. Na zijn overlijden in 1995 heeft zijn weduwe het portret en het dossier geschonken aan het scheepvaart museum.

 

 

 

 

Portret Uilke Barends:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Gaal - olieverfschilderij (1802). Portret van gezagvoerder Uilke Barends.

 

Officieële beschrijving:

 

Schilderij. Olieverf op doek.

 

Portret ten halve lijve, en trois quart.

De geportretteerde is Uilke Barends. Hij heeft een kalend voorhoofd. Hij draagt een jas met hoge kraag en tressen op de schouders.

 

Uilke Barends. Geboren 1757 in Het Meer bij Heerenveen.

Overleden 1810 te Leeuwarden.

 

Hij was gezagvoerder op Oost-Indiëvaarders van de V.O.C. en de Aziatische Raad der Bezittingen.

 

- de IJstroom (1790),

- de Eenparigheid (1791)

- de Mentor ( 1794 )

-de Vrede en Rust (1802).

 

Uilke Barends trouwde op 28 febr. 1790 met Petronella Wybrandi (1763-1850).

 

Het portret is gemaakt in Middelburg, net voor het vertrek van Uilke Barends met de Vrede en Rust uit Vlissingen (uitgevaren op 6 mei 1802 vanaf fort Rammekens ). Het werd op 20 april 1802 in Leeuwarden afgeleverd. Thomas Gaal (1739-1817) was oprichter van de Tekenacademie van Middelburg.